تفاله انار

تفاله خرما
تفاله خرما
خرداد 17, 1399
تفاله نیشکر
تفاله نیشکر
خرداد 17, 1399
تفاله انار

تفاله انار شامل چند قسمت مانند پوست انار، دانه انار و پوسته نرم داخل ان است.این ضایعات حدود 45-50 درصد انار را تشکیل می دهد که بعد از گرفتن اب انار به دست می اید.

استفاده از تفاله انار در تغذیه دام به دلیل داشتن چربی زیاد باعث چرب تر شدن شیر دام میشود .

به دلیل افزایش قیمت خوراک های دام و طیور دامداران و مرغداران به استفاده از ضایعات و تفاله رو اورده اند.

از این محصولات به عنوان جایگزین خوراک های دام و طیور در جیره غذایی استفاده می کنند.

دامداری ها به دلیل قیمت مناسب این محصول نسبت به دیگر خوراک ها از ان استفاده می کنند.

و آن را جایگزین برخی از نهاده ها در جیره دام کرده اند.

ضایعات انار بسیار خوش خوراک بوده و باعث افزایش اشتهای دام ها شده و خوراک ان ها را افزایش می دهد و بازدهی ان ها را نیز افزایش میدهد.

انالیز ضایعات به صورت زیر می باشد:

پروتئین 10-12

ماده خشک 3/92

چربی 10-11

خاکستر 69/4

الیاف خام 1/15-3/32

 

منبع: www.toofaleh.ir